δωρεάν wifi - internet

Σας προσφέρουμε δωρεάν ασύρματο δίκτυο σε όλους τους χώρους των εγκαταστάσεων μας. Ζητήστε μας τον κωδικό πρόσβασης